Školski centar KVK “Soko” vrši usklađivanje programa obuke za ovlašćenje akrobatskog letenja – ARB u skladu sa zahtevina EASA koji su i kod nas prihvaćeni. Osnovni deo dosadašnjeg programa akrobatskog letenja ispunjava sve zahteve koje je postavila EASA za sticanje ovlašćenja, dok će napredni deo obuke biti i dalje u ponudi radi ličnog usavršavanja pilota.