Puštanje novog sajta. Od 01.04.2014.godine KVK “Soko” pokrenuo je novi sajt koji će omogućiti zainteresovanim korisnicima jednostavnije i preglednije korišćenje, a članovima kluba i polaznicima škole, dostupnije dokumente potrebne za redovne aktivnosti.