Kraljevski vazduhoplovni klub “Soko” osnovan je 22.09.2002.godine. Nalazi se na sportskom aerodromu Beograd – Lisičiji Jarak (LYBJ) koji je udaljen 15 kilometara od centra Beograda, pored magistralnog puta Beograd – Zrenjanin.

Pored sportskih i rekreativnih vazduhoplovnih aktivnosti od 2006.godine klub se bavi obukom pilota ultralakih vazduhoplova, aviona i helikoptera po programima obuke i standardima koje je odobrio Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (SRB/RF-001). Snagu obuke koja se provodi u okviru kluba daje iskusan instruktorski kadar.

U sportskom vazduhoplovstvu klub je organizovao više vazduhoplovnih manifestacija. Članovi kluba su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima u raznim granama sportskog vazduhoplovstva. Pored sekcije ultralakih vazduhoplova u klubu su aktivne sekcija motornog letenja (opšte avijacije) i sekcija akrobatskog letenje.