Ulazak

Učenje na daljinu

Novi projekat KVK SOKO. Najlakši način da završite teoretsku obuku neophodnu za sticanje dozvole privatnog pilota – PPL (private pilot license) je kurs učenja na daljinu. Ovaj način omogućava Vam da nastavni program savladate radom kod kuće ili na drugom pogodnom mestu. Program vode osobe koje poseduju sertifikat za ovaj vid obuke.

Ulazak