Obuka za pilota ULV – ULAPL

U okviru školskog centra vrši se obuka za sticanje dozvole pilota ultralakog vazduhoplova –  ULAPL sa ovlašćenjima pilota ul aviona – ULA i pilota motornog zmaja – ULT kao i instruktorskih ovlašćenja pilota ul aviona – ULA(I) i motornog zmaja – ULT(I).

Kandidat za pilota mora imati navršenih 16 godina starosti pre prvog samostalnog leta. Maloletno lice može pristupiti obuci uz pismenu saglasnost roditelja staraoca.

Kandidat za pilota može pristupiti završnom ispitu ako ima navršenih 17 godina života.

Kandidat za pilota mora zadovoljiti zdravstveni kriterijum, koji se dokazuje lekarskim uverenjem izdatim od strane ovlašćene zdravstvene ustanove ili lica. Kandidat mora da zadovoljava minimum medicinski kriterijum po JAR-FCL cl. I ili II pre početka praktičnog dela obuke.

Kandidat ne mora da poseduje ranije letačke dozvole ili ovlašćenja. U slučaju da ih poseduje deo teoretske i praktične obuke se može priznati od strane Rukovodioca obuke.

Obuka se izvodi po sledećem redosledu:

 1. Opšta teorija,
 2. Ispiti iz predmeta opšte teorije,
 3. Primenjena teorija i
 1. Obuka u vazduhu.

Opšta teorija predstavlja teoretsku nastavu po odobrenim programima obuke od strane DCV. Sastoji se od :

–        76 časova nastave iz 9 predmeta za ovlašćenje pilota UL aviona,
–        50 časova nastave iz 9 predmeta za ovlašćenje pilota motornog zmaja,
–        46 časova nastave iz 7 predmeta za ovlšćenje instruktora ULV.
Predmeti za sticanje ovlašćenja pilota su:

 • Vazduhoplovni propisi
 • Opšte znanje o vazduhoplovu
 • Performanse i planiranje leta
 • Ljudske mogućnosti i ograničenja
 • Meteorologija
 • Navigacija
 • Operativne procedure
 • Principi letenja
 • Komunikacije

Ispiti iz predmeta opšte teorije predstavljaju dokaz o potrebnom nivou stečenog i usvojenog teoretskog znanja kandidata.

Primenjena teorija pretstavlja teoretsku nastavu koja je namenjena upoznavanju eksplatacionih mogućnosti ULV (redovnih i vanrednih) na kome se sprovodi praktična obuka, eksplataciji aerodroma i rejona letenja u kome se sprovodi obuka.

Obuka u vazduhu počinje posle uspešno završene Opšte teorije i položenih ispita iz Opšte teorije, odslušane i uspešno položene Primenjene teorije. Traje minimalno:

30 časova letenja za sticanje ovlašćenja pilota ULA,
30 časova letenja za sticanje ovlašćenja pilota ULT,
15 časova letenja za sticanje ovlašćenja instruktora ULA(I),
7 časova letenja za sticanje ovlašćenja instruktora ULT(I).