OBUKA PILOTA HELIKOPTERA  – PPL(H)

Cilj programa obuke za sticanje dozvole pilota helikopter je osposobljavanje lica za bezbedano i uspešano samostalno upravljanje helikopterom do nivoa potrebnog za dobijanje dozvole PPL(H); pravilnim korišćenjem helikoptera, motora, sistema i opreme u redovnim i vanrednim situacijama; samostalnost, svestranost i potpunost u pripremi leta, razvijanje letačke kulture, discipline letenja i sve druge pozitivne osobine vezane za osnovno i navigacijsko letenje u uslovima vidljivosti.

Kandidat za pilota mora imati navršenih 16 godina starosti pre prvog samostalnog leta i ne može leteti samostalno bez odobrenja instruktora letenja koji ga obučava. Maloletno lice može pristupiti obuci uz pismenu saglasnost roditelja staraoca.

Kandidat za pilot može pristupiti završnom ispitu ako ima navršenih 17 godina života.

Kandidat za pilot mora zadovoljiti zdravstveni kriterijum JAR-FCL cl. I ili II pre početka praktičnog dela obuke, koji se dokazuje lekarskim uverenjem izdatim od strane ovlašćene zdravstvene ustanove ili osobe.

Kandidat za pilota ne mora da poseduje ranije letačke dozvole ili ovlašćenja. U slučaju da ih poseduje deo teoretske i praktične obuke se može priznati od strane Rukovodioca obuke.

Obuka se sastoji od:

 1. Opšta teorija,
 2. Ispita iz predmeta opšte teorije,
 3. Primenjena teorija i
 4. Obuke u vazduhu.

Opšta teorija predstavlja teoretsku nastavu po odobrenim programima obuke od strane DCV. Sastoji se od 130 časova nastave iz 9 predmeta. Predmeti su:

 • Vazduhoplovni propisi (15)
 • Opšte znanje o vazduhoplovu (15)
 • Performanse i planiranje leta (15)
 • Ljudske mogućnosti i ograničenja (10)
 • Meteorologija (20)
 • Navigacija (30)
 • Operativne procedure (8)
 • Principi letenja (10)
 • Komunikacije (7)

Ispiti iz predmeta opšte teorije predstavljaju dokaz o potrebnom nivou stečenog i usvojenog teoretskog znanja kandidata.

Primenjena teorija pretstavlja teoretsku nastavu koja je namenjena upoznavanju eksplatacionih mogućnosti helikoptera (redovnih i vanrednih) na kome se sprovodi praktična obuka, eksplataciji aerodroma i rejona letenja u kome se sprovodi obuka. Sastoji se iz 23 časa nastave i praktične obuke.

Obuka u vazduhu počinje posle uspešno završene Opšte teorije i položenih ispita iz Opšte teorije, odslušane i uspešno položene Primenjene teorije. Traje minimalno 45 časova letenja i sprovodi se kroz 4 faze.

1. faza Osnovna obuka
2. faza Napredna obuka
3. faza Navigacijska obuka
4. faza Osnovi instrumentalnog letenja
­­­­­­­­­­­­­