PDF

Cenovnik

Preuzmite PDF verziju cenovnika ŠC KVK SOKO

PDF

Obuka pilota aviona PPL(A)

Teroretska nastava za dozvolu pilota aviona u trajanju 130 časova i 9 ispitnih časova – 800 € + PDV              (minimalan broj plaznika 4)

Praktična obuka u trajanj od 45 sati letenja na avionu Cessna 150Aerobat sa 10% popusta i uključenom primenjenom teorijom   –          5300 € + PDV

–      blok sati u trajanju 10 sati –        1250 € + PDV
–      blok sati u trajanju 5 sati –            620 € + PDV
–      sat letenja sa nastavnikom –          130 € + PDV
–      primenjena teorija za početak praktične obuke – 50 € + PDV

Praktična obuka u trajanj od 45 sati letenja na avionu Piper 28-161 Warrior II sa 10% popusta i uključenom primenjenom teorijom   –         5700 € + PDV

–      blok sati u trajanju 10 sati –         1330 € + PDV
–      blok sati u trajanju 5 sati –             675 € + PDV
–      sat letenja sa nastavnikom –          140 € + PDV
–      primenjena teorija za početak praktične obuke – 50 € + PDV
 

Pojedinačne cene eksplatacije vazduhoplova

Cessna 150 Aerobat  –          130 € + PDV
Piper 28-161 Warrior II  –     140 € + PDV
Piper 28R-200 Arrow  –        250 € + PDV
Enstrom F-28A  –                  300 € + PDV
ULA Storch 503  –                   90 € + PDV
ULT Pipistrel Spider  –            85 € + PDV
 

 U Beogradu. 01.03.2014.godine