Jedna od najlepših nagrada u životu čoveku je da leti. Uživanje u novoj dimenziji slobode neba, prekrasnih pejsaža iz ptičije perspektive, možete ostvariti ako završite jednu od letačkih obuka koja vam omogućava da steknete dozvolu pilota. Uz naše iskusne instruktore, pouzdane vazduhoplove san će vam biti dostupan. Postati pilot zmaja, ultralakog aviona, aviona ili helikoptera uz učenje od instruktora koji su ceo svoj životni vek proveli u vazduhu je velika prednost. Upravo iskustvo je naš adut zašto da obuku radite u našem Školskom centru.

Naši instruktori

Rukovodila obuke, instruktor praktične obuke za pilota aviona, ULV i ARB ….
Instruktor praktične obuke za pilota aviona i ULV …
Instruktor ULV, rukovodilac teoretske obuke, instruktor praktične obuke za pilota ULV …
Instruktor praktične obuke za pilota aviona …
Instruktor praktična ouke za pilota helikoptera …